Rekrutacja

Maluch prowadzi rekrutację dzieci do grup żłobkowych przez cały rok kalendarzowy, w miarę posiadania wolnych miejsc. Dzieci przyjmowane są według kolejności złożonych w placówce kart zgłoszeniowych. Do grup żłobkowych przyjmowane są dzieci po 12 miesiącu życia do 3 lat.