W MALUCHU można skorzystać z :
 • całodziennej, regularnej opieki nad dzieckiem wraz z wyżywieniem- ŻŁOBEK;
 • opieki godzinowej lub dziennej (powyżej 5 godzin, po ustaleniu z dyrektorem, w miarę wolnych miejsc).
W ramach czesnego :

W ciągu dnia wszystkie zajęcia prowadzone są tak aby maksymalnie zaangażować i zaciekawić maluszki. Zawsze mają one formę zabawy. Dzieci wchodzą w interakcje z rówieśnikami, doskonalą swoje umiejętności i odkrywają talenty.

 • Zabawy edukacyjne (rozwiń)
 • Zabawy rytmiczno- muzyczne (rozwiń)
 • Zabawy rozwijające mowę (rozwiń)
 • Zabawy tematyczne (rozwiń)
 • Zabawy wielosensoryczne (rozwiń)
 • Zabawy z językiem obcym (rozwiń)
 • Zabawy plastyczne (rozwiń)
 • Gimnastyka (rozwiń)
 • Przesiewowe obserwacje logopedyczno- psychologiczne
 • Spotkania i imprezy tematyczne
 • Teatrzyki
 • Spacery i zabawy na świeżym powietrzu

 

Dodatkowo płatne:
 • Ubezpieczenie