Organizacja

Przedszkole czynne jest od godziny 7 do 18 w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, oraz dni ustalonych przez organ prowadzący, podanych do wiadomości rodziców na początku każdego roku szkolnego.

Dzieci w ciągu dnia spędzają czas w grupach zarówno podzielonych pod względem wieku, jak i łączonych, które imitują naturalne sytuacje w rodzinie gdzie bawią się i uczą dzieci w różnym wieku. Dzieci młodsze uczą się szybko od dzieci starszych, a te wchodząc w role nauczycieli, mogą lepiej się rozwijać ucząc się przy tym odpowiedzialności i cierpliwości. Do dyspozycji są 3 sale zajęciowe maksymalnie do 25 dzieci w najstarszej grupie. Z każdej sali jest bezpośrednie wejście do łazienki odpowiednio zaaranżowanej do potrzeb najmłodszych.