Plan dnia

Plan dnia w żłobku Maluch

07.00 – 08.20

Pożegnanie z rodzicami i przywitanie ze żłobkiem

Własna aktywność dzieci, zabawy

Gimnastyka

08.20 – 08.30

Przygotowanie do śniadania

Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

08.30 – 09.00

Śniadanie

09.00- 09.10

Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności higienicznych

Mycie zębów

09.10 – 10.00

Zabawy edukacyjne związane z tematem dnia

Własna aktywność dzieci

Zajęcia dodatkowe*

10.00 -11.20

Spacery, wycieczki oraz pobyt na placu zabaw

Zabawy organizowane i swobodne

11.20 – 11.30

Przygotowanie do obiadu

Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

11.30 – 12.00

Obiad – II danie

12.00 – 14.00

Przygotowanie do odpoczynku – drzemka

Słuchanie bajek i opowiadań

Relaksacja przy muzyce

14.00 – 14.10

Przygotowanie do drugiej części obiadu

Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

14.10 – 14.40

Obiad – zupa

14.40 – 16.00

Zabawy ruchowe, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

16.00 – 16.20

Podwieczorek

16.20- 17:00

Własna aktywność dzieci w sali lub na powietrzu

* Zajęcia dodatkowe to np. zabawy z językiem angielskim, zajęcia muzyczno- rytmiczne, inne zgodnie z planem.

**Grupa dzieci młodszych (do ok.16-18m) jest prowadzona innym trybem, z uwzględnieniem indywidualnych pór spania i jedzenia dzieci. Maluszki w miarę ich indywidualnych możliwości włączają się w rytm i zajęcia starszaków.

 *** W ciągu całego dnia czas głównie poświęcamy na naukę podstawowych czynności i zachowań, takich jak siadanie na nocnik i toaletę, częste mycie rąk, nauka samodzielnego jedzenia, komunikowanie własnych potrzeb, nauka sprzątania po zabawie i inne.