Rekturacja

Maluch prowadzi rekrutację dzieci do grup przedszkolnych przez cały rok kalendarzowy, w miarę posiadania wolnych miejsc. Dzieci przyjmowane są według kolejności złożonych w placówce kart zgłoszeniowych. Pierwszeństwo mają dzieci przechodzące ze żłobka do przedszkola oraz kontynuujące opiekę w przedszkolu. Do grup przedszkolnych przyjmowane są dzieci po indywidualnym ustaleniu od 2,5lat do 6 lat.